מטרות התהליך הטיפולי

  • לשפר, לשכלל ולהקנות מיומנויות שיאפשרו למטופלים אשר עברו השתלת שתל שבלולי, לשמוע, להקשיב ולהבין טוב יותר, וכן להנות משמיעה. להביא לכך שהמטופלים יוכלו להשתמש ביכולות הללו גם מחוץ למסגרת הטיפול – בחיי היומיום.
  • לשפר את יכולתם של המטופלים להגדיר את הקשיים והצרכים התקשורתיים שלהם, למצוא ביחד פתרונות שיאפשרו להם להתנהל ביעילות ובקלות רבה יותר במצבים תקשורתיים מאתגרים.
  • להביא לשיפור מירבי באיכות החיים באמצעות מיקסום התועלת האפשרית מן השתל.