זהו את האסטרטגיה שהכי עוזרת לכם במצבי אי הבנה שקורים בשיחות טלפון והדריכו אתמבן/בת

שיחתכם כיצד להשתמש בה, זה יכול להיות למשל:
להאט את קצב הדיבור
לחזור על המשפט באותן המילים בדיוק
לחזור על המשפט במילים אחרות
לחזור רק על המילה הלא מובנת ( תוכל בבקשה לחזור על המילה האחרונה?)
לאיית את המילה הלא מובנת
יש כמובן עוד דרכים לפתור מצבי אי הבנה בשיחה בטלפון, ו…. אפשר גם לשלב!