לא.

כישורי המטפל להתאים למטופל את המטרות ואת שיטות הטיפול, יכולתו לסייע למטופל להבין ולהגדיר את המקומות בהם הוא מתקשה ויכולתו להתוות את הדרך שתוביל אותו להשגת יעדיו, לא מושפעים מהפלטפורמה בה נערך הטיפול.

אימוני שמיעה באמצעות טלתרפיה מאפשרים עבודה על תפיסה שמיעתית החל מרמת הצליל הבודד ועד לרמת של מילים, משפטים וסיפורים. היכולת של המטפל לשתף מסכים, להעביר למטופל שליטה על המסך כדי שהוא יוכל לכתוב, לצייר ועוד, כמו גם האפשרות להשתמש במוזיקה ובסרטונים מזמנות אינסוף אפשרויות לתירגול וללמידה שמיעתית. הפלטפורמה מאפשרת למטופל לקרוא שפתיים בנוחות כאשר הוא רואה את פני המטפל בגודל מסך מלא, וכן ניתן לבחור האם להקטין, להסתיר חלקית או להעלים את תמונת המטפל כאשר מעוניינים שהמטופל ישען  על היכולות השמיעתיות שלו בלבד כדי להבין דיבור.