האם אפשר "להיכשל" במבחנים הללו ועדיין להצליח עם השתל? הפוסט מציג את עקרונות מבחני תפיסת הדיבור הנפוצים לשימוש בקליניקות השונות, ומחדד את ההבדל בין התוצאות של המבחנים הללו לבין התרומה של השתל לחיי היומיום כפי שמתבטאת בתחושת התועלת והסיפוק מהשימוש בו.

 

למאמר המלא באנגלית