לשאלה- מה יכולים אנשים עם חרשות מוקדמת להרוויח מהשתלה שבלולית בגיל מבוגר אין תשובה פשוטה או חד משמעית. הורים לתינוקות או לילדים צעירים מצד אחד, ומבוגרים שהתחרשו בגיל מבוגר מצד שני, יכולים לקבל תשובה מבוססת לשאלה מה ייתן להם השתל . לעומתם – אנשים מבוגרים עם חרשות מוקדמת לא יכולים לקבל תשובה כזאת. הצוותים במרכזי ההשתלה זהירים מאד כאשר הם מתאמים ציפיות עם מועמדים השייכים לקבוצה זו ולא מעט מועמדים מבוגרים אומרים לעצמם – "בשביל כל-כך מעט, לא כדאי לי לעבור השתלה שבלולית" ביניהם גם אלה שיכלו להרוויח מהשתל תועלת משמעותית . אחרים, מקבלים במקרים רבים את ההחלטה לעבור השתלה שבלולית בגלל ש"אין להם מה להפסיד" ולא בגלל מה שהם צפויים להרוויח.
בשנות התשעים של המאה הקודמת, מבוגרים עם חרשות מוקדמת נחשבו למועמדים לא מתאימים להשתלה שבלולית. משתנה הגיל שנמצא כל כך משמעותי להשתלה בילדים, היה בעוכריהם: התפיסה הייתה שאם יש הבדלים כל כך דרמטיים בתועלת שניתן להפיק מהשתל בין ילדים שהושתלו מוקדם לבין ילדים שהושתלו מאוחר, אז אין מה לדבר על השתלת מבוגרים עם חרשות מוקדמת.
בתחילת שנות האלפיים, חלה התקדמות טכנולוגית משמעותית בתחום שתלי השבלול – הן באסטרטגיות העיבוד של השתל והן באלקטרודה עצמה, והתוצאות השתפרו בהתאם. ההתקדמות הטכנולוגית הביאה להרחבת הקריטריונים להשתלה שבלולית ומבוגרים רבים יותר עם חרשות מוקדמת.הושתלו. לעומת המחקרים שבדקו את מושתלי שנות התשעים, שברובם לא הגיעו לאחר ההשתלה ליכולת לתפוס דיבור בסט פתוח , כלומר לא הצליחו לחזור על מילים או משפטים בלי שהתשובות האפשריות הוצגו בפניהם, במחקרים המאוחרים יותר נמצא שהשתל אפשר לאנשים רבים עם חרשות מוקדמת שהושתלו בגיל מבוגר לתפוס דיבור גם בסט פתוח. אבל לצד הממצאים המעודדים האלה, בלט ממצא נוסף והוא השונות הגדולה שנמצאה בין הנבדקים, זאת שלא מאפשרת לענות בפשטות למועמד מבוגר לשתל עם חרשות מוקדמת על השאלה – מה אוכל להרוויח מהשתלה שבלולית? מבוגרים עם חרשות מוקדמת מהווים קבוצה הטרוגנית מאד ומחקרים שונים ניסו לבדוק מהם המשתנים המתקשרים להצלחה שלהם במבחני תפיסת דיבור לאחר ההשתלה. המחקרים מצאו שבין המשתנים הללו ניתן למנות את השימוש העקבי בשתל ולאורך שעות רבות ביום, מובנות דיבור טובה ויכולות תפיסת דיבור טובות יחסית לפני ההשתלה, שילוב במסגרת חינוכית רגילה המדגישה שימוש בשפה מדוברת ומידת השימוש בתקשורת המדוברת לפני ההשתלה. לסוג השתל לא נמצאה השפעה על תוצאות מבחני תפיסת הדיבור. גיל ההשתלה ומשך החרשות שנמצאו קריטיים להצלחה בקבוצות מושתלים אחרות ( ילדים עם חרשות מולדת, ומבוגרים שהתחרשו מאוחר- בהתאמה) לא נמצאו משמעותיים עבור אנשים מבוגרים עם חרשות מוקדמת. כשהם נשאלו לגבי משתנים שתרמו להצלחתם הם הדגישו את חשיבותם של גישה חיובית להשתלה ושל תמיכה של חברים ובני משפחה.
בשנים האחרונות עוסקים מחקרים רבים יותר ויותר בהערכת התרומה של השתל לאיכות החיים. זאת על רקע התפיסה שמוביל ארגון הבריאות העולמי לפיה הערכת התועלת מהתערבות טיפולית צריכה להתבצע בכלים המתייחסים ישירות למידת המעורבות ויכולת התפקוד של האדם בחיי היומיום ולאיכות החיים שלו. סיבה נוספת לכך היא שנמצא שגם בנוכחות הפקת תועלת מינימאלית לתפיסת דיבור, רוב האנשים עם חרשות מולדת שהושתלו בגיל מבוגר, מרוצים מהשתל ומשתמשים בו באופן קבוע . בכדי להבין את בחירתם להמשיך להשתמש בשתל ואת תחושת שביעות הרצון שלהם לא מספיק להעריך תפיסת דיבור אלא יש לבדוק את תרומתו של השתל מנקודת המבט של המשתמשים בו.
מחקרים שבדקו את תרומת השתל לאיכות החיים של אנשים מבוגרים עם חרשות מוקדמת מצביעים על כך שרובם מרגישים שהוא תרם לאיכות החיים שלהם. רובם מרגישים שקל להם יותר לתקשר – שהם מבינים דיבור טוב יותר וחלקם אף מרגישים שמובנות הדיבור שלהם השתפרה. במחקרים שבדקו קריאת דיבור נמצא שיפור גם מבחינת דיוק וגם מבחינת קצב. רבים מהמושתלים הללו מדווחים שהם מרגישים בטוחים יותר במצבים תקשורתיים יומיומיים וחשים עצמאות, מסוגלות ובטחון רב יותר בהשוואה לתחושותיהם לפני ההשתלה. מבחינה חברתית רבים מהם מרגישים יותר רגועים ובטוחים במצבים חברתיים ומדווחים על שיפור בתפקודם החברתי. הם מרגישים פחות בדידות ומתח. הם מודעים יותר לצלילי סביבה. רבים מעורבים יותר בפעילויות המתבססות על שמיעה כמו האזנה למוזיקה צפיה בטלוויזיה ושיחה בטלפון. ברוב המחקרים שבדקו האם יש קשר בין התועלת המתבטאת במונחים של איכות חיים לבין יכולות תפיסת דיבור אחרי ההשתלה – לא נמצא קשר כזה, מה שתומך בהנחה שרבים מבין האנשים עם חרשות מוקדמת המושתלים בבגרותם מפיקים תועלת מהשתל שלא בהכרח מתבטאת במבחני תפיסת דיבור.
לסיכום:
התשובה לשאלה – מה מבוגרים עם חרשות מוקדמת יכולים להרוויח מהשתלה שבלולית, מחייבת לראות את המורכבות והייחודיות של האנשים השייכים לקבוצה זו . הערכת התועלת מן השתל במונחים שמיעתיים בלבד לא מהווה אינדיקציה לשביעות הרצון של המשתמשים בו ולכן הערכת התועלת במונחים סובייקטיביים של תרומה לאיכות החיים היא חיונית. השתלה שבלולית נועדה לשפר את התפקוד התקשורתי והחברתי ולתרום לתחושת הרווחה ולאיכות החיים של האנשים המשתמשים בשתל השבלול. לפיכך השימוש במונחים הקשורים לאיכות חיים צריך להיות חלק בלתי נפרד מתהליכי ההערכה בשלב המועמדות לשתל, מהשיח לגבי התועלת האפשרית לאחר ההשתלה, ומכל תכנית שיקום. הטמעת תפיסה הרואה בראש ובראשונה את התועלת לאיכות החיים של המשתמש, מכבדת את השונות ומכירה במשתנים האישים הקשורים להפקת התועלת מהשתלה שבלולית, ביחד עם המשך ההתפתחות הטכנולוגית של שתלי השבלול, יביאו במשך הזמן לכך שיותר אנשים עם חרשות מולדת יוכלו להנות ולהפיק תועלת מהשתלה שבלולית בגיל מבוגר.

מאמרים מומלצים לקריאה נוספת:

Craddock L., Cooper H., Riley A. & Wright T. (2016). Cochlear implant for pre-lingually profoundly deaf adults, Cochlear Implants  International, 17(1), 26-30.

Florli F., Turchetti G., Bellelli S., Fortunato S., Bruschini L., Barillari M.R & Berrettini S. (2017). Cochlear implant in prelingually deafened oralist adults: speech perception outcomes, subjective benefits, and quality of life improvement. Acta Otorhinolaryngologica Italica, 37(5), 412-422.

Lammers M.J.W, Versnel H., , Topsakal V., van Zanten G.A. & Grolman W.(2018). Predicting Performance and Non-Use in PrelinguallyDeaf and Late-Implanted Cochlear Implant Users. Otology& Neurotology, (39),436-442.

Most T. & Shrem H. (2010). Cochlear implantation in late-implanted adults with prelingual deafness. American Journal of Otolaryngology, 418-423.

O’Gara S.J., Cullington H.E., Grasmeder M.L, Adamou M. &Matthews E.S. (2016) . Factors Affecting Speech Perception Improvement Post
Implantation in Congenitally Deaf Adults, Ear & Hearing, 37(6), 671-679.

Straatman, L.V, Huinck, W.J.,. Langereis M.C., Snik, A.F.M. &. Mulder J.F.(2014):Cochlear Implantation in Late-Implanted Prelingually Deafened Adults: Changes in Quality of Life. Otology & Neurotology: 35(2), 253–259

.